STOWARZYSZENIE
MIŁOŚNIKÓW SPORTU
WŁODAWA

Ty też możesz do nas dołączyć!

STOWARZYSZENIE
MIŁOŚNIKÓW SPORTU
WŁODAWA

Ty też możesz do nas dołączyć!

STOWARZYSZENIE
MIŁOŚNIKÓW SPORTU
WŁODAWA

Ty też możesz do nas dołączyć!

STOWARZYSZENIE
MIŁOŚNIKÓW SPORTU
WŁODAWA

Ty też możesz do nas dołączyć!

STOWARZYSZENIE
MIŁOŚNIKÓW SPORTU
WŁODAWA

Ty też możesz do nas dołączyć!

STOWARZYSZENIE
MIŁOŚNIKÓW SPORTU
WŁODAWA

Ty też możesz do nas dołączyć!

STOWARZYSZENIE
MIŁOŚNIKÓW SPORTU
WŁODAWA

Ty też możesz do nas dołączyć!

STOWARZYSZENIE
MIŁOŚNIKÓW SPORTU
WŁODAWA

Ty też możesz do nas dołączyć!

STOWARZYSZENIE
MIŁOŚNIKÓW SPORTU
WŁODAWA

Ty też możesz do nas dołączyć!

STOWARZYSZENIE
MIŁOŚNIKÓW SPORTU
WŁODAWA

Ty też możesz do nas dołączyć!

STOWARZYSZENIE
MIŁOŚNIKÓW SPORTU
WŁODAWA

Ty też możesz do nas dołączyć!

STOWARZYSZENIE
MIŁOŚNIKÓW SPORTU
WŁODAWA

Ty też możesz do nas dołączyć!

STOWARZYSZENIE
MIŁOŚNIKÓW SPORTU
WŁODAWA

Ty też możesz do nas dołączyć!

STOWARZYSZENIE
MIŁOŚNIKÓW SPORTU
WŁODAWA

Ty też możesz do nas dołączyć!

STOWARZYSZENIE
MIŁOŚNIKÓW SPORTU
WŁODAWA

Ty też możesz do nas dołączyć!

STOWARZYSZENIE
MIŁOŚNIKÓW SPORTU
WŁODAWA

Ty też możesz do nas dołączyć!

STOWARZYSZENIE
MIŁOŚNIKÓW SPORTU
WŁODAWA

Ty też możesz do nas dołączyć!

STOWARZYSZENIE
MIŁOŚNIKÓW SPORTU
WŁODAWA

Ty też możesz do nas dołączyć!

STOWARZYSZENIE
MIŁOŚNIKÓW SPORTU
WŁODAWA

Ty też możesz do nas dołączyć!

STOWARZYSZENIE
MIŁOŚNIKÓW SPORTU
WŁODAWA

Ty też możesz do nas dołączyć!

Przekaż nam 1 % podatku
KRS 0000240594

Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2023

SMS Włodawa logo

                                                                     Włodawa, 24 czerwca 2024 roku

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Sportu Włodawa, na podstawie punkt 24 Statutu Stowarzyszenia, zwołuje Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 (piątek), o godzinie 19.00.

Zebranie odbędzie się w małej sali gimnastycznej ZSZ i II LO im. A. F. Modrzewskiego we Włodawie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór przewodniczącego i protokolanta Zebrania.
 4. Stwierdzenia prawomocności obrad Walnego Zebrania.
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2023.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2023.
 7. Dyskusja.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku wyników.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Zarządu po jego rezygnacji.
 11. Omówienie planu pracy na 2024 r.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad.


Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia oraz wszystkie osoby zainteresowane włączeniem się w działania Stowarzyszenia do udziału w Zebraniu.

Z poważaniem

Zarząd  Stowarzyszenia

Ostatnie zdjęcia

Wspierają nas

Starostwo Włodawa
Miasto Włodawa
Polski Związek Tenisa Stołowego
LOZTS
MPGK Włodawa
Elbi
Twoje Radio Włodawa
TV Włodawa
Włodawa NET
gasport_logo_nav_bar